Drömfångare

Drömfångare

Som vävda ord kommer de in i mitt rum om natten och

försvinner inte förrän morgonljuset kommer. Glada, lyckliga

tankar och drömmar, kommer genom drömfångarens nät som

burna av ängelns vingar. De meningslösa, elaka orden och

tankarna som bygger på rädsla kommer inte genom nätet. De

fångas upp i nätet och upplöses som om de inte hade funnits.